Imprint

Publisher:

Milan Král a.s.  ERGOLINE
Pod Stromovkou 211
370 01  Litvínovice

Tel: 387 949 523 
Mob: 602 451 569

Koncept, web design & programování:
ComUnique GmbH & Co. KG
Web: http://www.comunique.com/

Právní odmítnutí:
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím Mila Král a.s. Ergoline   a jsou chráněny autorským právem. Žádná osoba, firma, společnost nebo subjekt není oprávněn reprodukovat nebo přenášet tento materiál nebo jakékoliv jejich části bez výslovného písemného souhlasu a souhlasu Mila Král a.s. Ergoline .


Mila Král a.s. Ergoline  si vyhrazuje právo na změnu designu výrobků, cenu a služby, atd, bez předchozího upozornění.
Mila Král a.s. Ergoline  GmbH neposkytuje žádné záruky na příjmu, návratnost investic, tržních podmínek a výkonu, atd, se každý podnik využívá své produkty a služby. Minulá výkonnost není nutně indikátorem budoucích výsledků.

UPOZORNĚNÍ - Přečtěte si pešlivě FDA štítek s upozorněním, který naleznete na každém opalování přístroji. Naleznete zde důležité informace o případných poraněních očí, rakovině kůže, stárnutí kůže a fotosenzitivních reakcích a správném použití.  Při použití je nutné používat ochranné brýle a nepoužívejte běžné opalovací krémy s UV filtry.